Skip to main content

Table 1 Primer sequences used to amplify murine coding sequences of interest

From: Lack of transforming growth factor-β signaling promotes collective cancer cell invasion through tumor-stromal crosstalk

  Forward Reverse
Dact2 5'-GGAGATGTGGGCACCGAGCG-3' 5'-GGCCAGTGCGGCTCGTAGTC-3'
DDR1 5'-GCCATGGTCACCTTGAAGCCAGC-3' 5'-CGATGAAGCCTCCCGGCTTTGTC-3'
Dsc2 5'-GCCCAGAGCTCCACCCTCGGA-3' 5'-ACACAGGCGCTTTTCTCGCGC-3'
eIF4GI 5'-CCGGTGGTGTTTAGCACGCCTC-3' 5'-CGGCTAGGGTAGAAGTGCTGCAG-3'
EpCAM 5'-AAGCCCGAAGGGGCGATCCA-3' 5'-GTGCCGTTGCACTGCTTGGC-3'
FAP 5'-CCAGGAGATCCACCTTTTCA-3' 5'-GTGGCAAGCATTTCCTCTTC-3'
GAPDH 5'-AGAACATCATCCCTGCATCC-3' 5'-CACATTGGGGGTAGGAACAC-3'
Gsc 5'-CGCCGAGCCAAGTGGAGACG-3' 5'-CCGGCGAGGCTTTTGAGGACG-3'
Mixl1 5'-CGCAAGCGCACGTCGTTCAG-3' 5'-GCGCTCCCGCAAGTGGATGT-3'
PyVmT 5'-TAAGAAGGCTACATGCGGATGGGT-3' 5'-GGCACCTGGCATCACATTTGTCTT-3'
Snai3 5'-CCACACGCTGCCCTGCATCT-3' 5'-GGGTGCGGATGTGACCCTGG-3'
SnoN 5'-GGCCACCAAGGCAGAGACAAATTC-3' 5'-GCTTGTGCCTCTCACTAAGCTGC-3'
Tmeff1 5'-GCCGAGTGTGACGAGGATGCG-3' 5'-AACTCCCGTCGGAAGCGCAC-3'
Wnt11 5'-TCCTGGGCTGGCAGGAGGAC-3' 5'-GACCAGGTCGGAGGACCGGG-3'