Skip to main content

Table 1 Primer sequences used to amplify murine coding sequences of interest

From: Lack of transforming growth factor-β signaling promotes collective cancer cell invasion through tumor-stromal crosstalk

 

Forward

Reverse

Dact2

5'-GGAGATGTGGGCACCGAGCG-3'

5'-GGCCAGTGCGGCTCGTAGTC-3'

DDR1

5'-GCCATGGTCACCTTGAAGCCAGC-3'

5'-CGATGAAGCCTCCCGGCTTTGTC-3'

Dsc2

5'-GCCCAGAGCTCCACCCTCGGA-3'

5'-ACACAGGCGCTTTTCTCGCGC-3'

eIF4GI

5'-CCGGTGGTGTTTAGCACGCCTC-3'

5'-CGGCTAGGGTAGAAGTGCTGCAG-3'

EpCAM

5'-AAGCCCGAAGGGGCGATCCA-3'

5'-GTGCCGTTGCACTGCTTGGC-3'

FAP

5'-CCAGGAGATCCACCTTTTCA-3'

5'-GTGGCAAGCATTTCCTCTTC-3'

GAPDH

5'-AGAACATCATCCCTGCATCC-3'

5'-CACATTGGGGGTAGGAACAC-3'

Gsc

5'-CGCCGAGCCAAGTGGAGACG-3'

5'-CCGGCGAGGCTTTTGAGGACG-3'

Mixl1

5'-CGCAAGCGCACGTCGTTCAG-3'

5'-GCGCTCCCGCAAGTGGATGT-3'

PyVmT

5'-TAAGAAGGCTACATGCGGATGGGT-3'

5'-GGCACCTGGCATCACATTTGTCTT-3'

Snai3

5'-CCACACGCTGCCCTGCATCT-3'

5'-GGGTGCGGATGTGACCCTGG-3'

SnoN

5'-GGCCACCAAGGCAGAGACAAATTC-3'

5'-GCTTGTGCCTCTCACTAAGCTGC-3'

Tmeff1

5'-GCCGAGTGTGACGAGGATGCG-3'

5'-AACTCCCGTCGGAAGCGCAC-3'

Wnt11

5'-TCCTGGGCTGGCAGGAGGAC-3'

5'-GACCAGGTCGGAGGACCGGG-3'